English version   

DORADZTWO

W zakresie:

– tworzenia, organizacji, realizacji i prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– pracy z osobami stosującymi przemoc,

– rozwoju zespołów i organizacji zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie (rozwiązywanie konfliktów w zespole, tworzenie planów rozwoju, wspieranie w procesie zmian).