English version   

EWALUACJA

Instytut Prewencji Przemocy prowadzi ewaluację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na zlecenie instytucji realizujących oddziaływania wobec sprawców przemocy domowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zapraszamy do kontaktu: kontakt@duluth.pl