Szkolenie II stopnia: Praca ze sprawcami przemocy domowej

(25 godzin szkolenia)

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

dla osób, które ukończyły podstawowe szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej, lub posiadają doświadczenia w prowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego

  • w jakim stopniu jesteś zaangażowany w na rzecz relacji wolnych od przemocy?
  • jaki jest twój stosunek do ról i tożsamości przypisanych płciom oraz wrażliwość na kwestie hierarchii płci i seksizmu?
  • co sądzisz o zachowaniach nacechowanych przemocą i dominacją oraz czy znasz własną historię przemocy?
  • na czym polega dynamika związków, w których występuje przemoc?

Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki i  ćwiczenia obejmujące osobistą pracę i refleksję nad powyższymi kwestiami – zawartymi w wytycznych europejskich dotyczących standardów programów dla sprawców męskiej przemocy domowej oraz kwalifikacji realizatorów – w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywnej pracy ze sprawcami przemocy.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które odbyły podstawowe szkolenie w zakresie pracy z sprawcami przemocy w rodzinie.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP, przy ul. Boryszewskiej 4, w Warszawie.

Początek zajęć w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok godz. 13.00

Koszt zajęć: 650 zł za cały kurs płatny jednorazowo, do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.

pobierz i odeślij ankietę kwalifikacyjną na szkolenie: ankieta kwalifikacyjna na szkolenie

zgłoszenia : kontakt@duluth.pl

Prosimy o wniesienie opłaty przelewem do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto:  58 1050 1214 1000 0092 0409 5294