Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie

„Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie”

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

(sesja I i II, 50 godz. szkolenia)

42 Edycja Szkolenia

21,22,23 października 2022  i druga część 25,26i 27 listopada 2022- edycja w Warszawie – nabór trwa

zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@duluth.pl

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z r 2020, poz. 218).

Cele:

uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć

– zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości jej zatrzymania i ograniczenia poprzez pracę ze sprawcami,

– zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– poznają całościowy model pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,

– rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Tematyka zajęć sesji I :

– model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,

– cele grupy korekcyjno edukacyjnej,

– współpraca społeczności lokalnej,

– wpływ otoczenia społecznego na przemoc w rodzinie,

– odpowiedzialność sprawcy,

– charakterystyka sprawcy,

– ocena ryzyka.

Tematyka zajęć sesji II: prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia

– wykorzystanie modelu Duluth w warunkach lokalnych,

– charakterystyka efektywności pracy grupy korekcyjno-edukacyjnej,

– rola i zadania facylitatorów,

– narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje/,

– koło władzy i kontroli.

Początek zajęć w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok godz. 16.00 /łącznie 50 godzin dydaktycznych/

Koszt zajęć 2000 zł za cały kurs płatny jednorazowo lub w dwóch ratach (40zł za h)

Prosimy o wniesienie opłaty przelewem do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto: 36 1160 2202 0000 0004 7313 8802

UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.

Prowadząca: Izabela Banasiak, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Zgłoszenia imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, z którego będzie się korzystać  proszę kierować na adres: kontakt@duluth.pl

Serdecznie zapraszam

Iza Banasiak 693063903