English version   

PROGRAMY

„Program dla mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie i w bliskich relacjach”

Warszawa

ul. Targowa 82/85
spotkania grupy odbywają się w poniedziałki od godz. 18 do 20.

***