English version   

SUPERWIZJA

Superwizja dla prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla zespołów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (możliwość przeprowadzenia superwizji w instytucji zlecającej).

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@duluth.pl

Izabela Banasiak  – superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego