English version   

SZKOLENIA

Realizatorzy szkoleń Instytutu Prewencji Przemocy posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2014 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015 na podstawie art. 8, pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr. 180. poz. 1493 z późn. zm.)