English version   

ZESPÓŁ

Izabela Banasiak, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego