+48 693 063 903

kontakt@duluth.pl

Szkolenia

Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w rodzinie wg Modelu Duluth

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (sesja I i II, 50h szkolenia).

Trening intrapsychiczny

Poszerzający świadomość w zakresie wpływu osobistych/rodzinnych/zawodowych doświadczeń związanych z przemocą na życie i pracę…

Szkolenie II stopnia: praca ze sprawcami przemocy domowej

Dla osób, które ukończyły podstawowe szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy domowej…

Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth
(sesja I i II, 50 godz. szkolenia).
Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z r 2020, poz. 218).

Cele – uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć:

 • zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości jej zatrzymania i ograniczenia poprzez pracę ze sprawcami,
 • zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,
 • poznają całościowy model pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,
 • rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
 • rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Tematyka zajęć sesji I:

 • model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,
 • cele grupy korekcyjno edukacyjnej,
 • współpraca społeczności lokalnej,
 • wpływ otoczenia społecznego na przemoc w rodzinie,
 • odpowiedzialność sprawcy,
 • charakterystyka sprawcy,
 • ocena ryzyka.

Tematyka zajęć sesji II – prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia:

 • wykorzystanie modelu Duluth w warunkach lokalnych,
 • charakterystyka efektywności pracy grupy korekcyjno-edukacyjnej,
 • rola i zadania facylitatorów,
 • narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje,
 • koło władzy i kontroli.

Najbliższe terminy szkolenia to 04,05,06 pażdziernika 2024 i druga część 08,09,10 listopada 2024.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.
Prowadząca: Izabela Banasiak, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Zgłoszenia imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, z którego będzie się korzystać proszę kierować na adres: kontakt@duluth.pl

TRENING INTRAPSYCHICZNY – dla osób zawodowo zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie lub planujących rozpoczęcie pracy w tym zakresie

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Trening intrapsychiczny poszerzający świadomość w zakresie wpływu osobistych/rodzinnych/zawodowych doświadczeń związanych z przemocą na życie i pracę.

Cel:

 • poszerzenie własnych możliwości w zakresie kontaktu i pracy z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy,
 • oraz odpowiedź na pytania:
  • ak osobiste doświadczenia związane z doznawaniem przemocy w rodzinie, związku, w miejscu pracy wpływają na jakość mojego życia i pracy?
  • Jak osobiste traumy mogą stać się zasobem bądź ograniczeniem w skutecznej w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie?
  • Jak odróżnić trud emocjonalny/energetyczny towarzyszący pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie od emocjonalnych reakcji będących konsekwencją traumatycznych doświadczeń z przeszłości, i jak sobie z nim radzić?
  • Jaki wpływ mają na mnie traumy, których członkowie mojej rodziny/ przodkowie doznali w przeszłości i jak mogą warunkować moje reakcje emocjonalne towarzyszące pracy?
  • Jak doświadczenia własne związane z przemocą wpływają na przyjmowanie pozycji uległości lub dominacji w związkach i relacjach oraz co może być konstruktywną alternatywą?
  • Jak przekroczyć osobiste oraz rodzinne traumy i skutecznie pomagać innym bez poczucia obciążenia i ryzyka tzw. wypalenia zawodowego?

Trening intrapsychiczny pozwala na uzyskanie wglądu w powyższe obszary oraz stwarza możliwość odnalezienia konstruktywnych rozwiązań w zakresie radzenia sobie z osobistymi doświadczeniami i podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Trening składa się z dwóch sesji w odstępie ok. miesiąca, trwających od piątku, od godz. 15 do niedzieli, do godz. 13, w sumie 50 godz.
Miejsce: Warszawa, szczegóły wkrótce.

SUPERWIZJA

Superwizja dla prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz dla zespołów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (możliwość przeprowadzenia superwizji w instytucji zlecającej).

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@duluth.pl

Izabela Banasiak – superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jak pracować ze sprawcami przemocy domowej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na najbliższą edycję nr 55 specjalistycznego szkolenia „Jak pracować ze sprawcami przemocy domowej” uprawniającego zgodnie wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023.
Zajęcia trwają 50 h w dwa weekendy, w kontakcie bezpośrednim w centrum Warszawy, 4 minuty na pieszo od dworca centralnego.

Terminy wiosenne to 22, 23, 24 marca i 19, 20, 21 kwietnia 2024.

Koszt szkolenia to 3 tysiące złotych. Wystawiamy fakturę, jest też możliwość płacenia w dwóch ratach,
zgłoszenia drogą e-mailową na kontakt@duluth.pl przyjmowane są do końca lutego 2024.

Szkolenie cieszy się bardzo wysokim poziomem zadowolenia Absolwentów- 5h teorii i 45 h praktyki, materiały to 177 stron scenariusza do zajęć.

Zachęcamy